ceturtdiena, 2019. gada 29. augusts

Ekoskolu vasaras forums 2019. Limbažos

Aizvadīts Ekoskolu vasaras forums Limbažos
Jau devīto gadu vasarā Ekoskolu pedagogi un jaunieši pulcējās, lai dalītos pieredzē un apgūtu jaunas zināšanas. Šoreiz no 14. līdz 18. augustam Ekoskolu forums norisinājās Limbažu 3.vidusskolā, kur pulcēja 200 dalībnieku. Siguldas novadu Ekoskolu forumā pārstāvēja Laurenču sākumskolas skolotāja Dace Purviņa, Siguldas 1.pamatskolas skolotājas Sintija Stāmere un Kristīne Gailīte, jaunieši Elizabete Anna Blaua un Luīze Marta Lemberga, PII “Ieviņa” skolotāja Jolanta Vāvere.
Ekoskolu Vasaras forums ir tradīcijām bagāts vērienīgs vides izglītības pasākums Latvijā, kurā tiekas aktīvākie Ekoskolu pārstāvji, zinātnieki un dabas aizsardzības speciālisti. Pieredzes apmaiņa nodrošina, ka Ekoskolu vides izglītības tīkls darbojas pēc labākajiem zinātnei atbilstošajiem principiem un mūsdienīgām metodēm. Šī gada pasākuma centrālās tēmas bija klimata krīze un dabas izzušanas jautājumi.
Šī gada nodarbībās tika pārrunātas saiknes starp lauksaimniecības piesārņojumu un dabas izzušanu, dabas vērtībām, ko parāda dabas skaitīšana, kā arī visu, kas saistās ar klimata krīzi. Transporta, enerģijas, apģērbu un pārtikas patēriņa izmaiņas var būtiski palīdzēt pārejā uz ilgtspējīgu nākotni - to uzsvēra eksperti no Zaļās brīvības, Pasaules dabas fonda, Pilsēta cilvēkiem, Fashion Revolution Latvija, kā arī daudzām citām organizācijām. Viena diena tika veltīta jauniešu pilsoniskajai līdzdalībai un iespējām pedagogiem to veicināt ar vides aizsardzības aktivitāšu palīdzību. Sekojot labākai praksei, pasākumā netika izmantoti vienreizlietojamie trauki, tika taupīta enerģija un domāts par pārtikas patēriņa radītajām ietekmēm uz vidi.
Pasākumu organizēja Vides izglītības fonds sadarbībā ar Limbažu novada domi, Limbažu 3. vidusskolu. Ar SIA “NMS RIGA” atbalstu foruma laikā bija pieejams “LUCART” higiēnas papīrs, kas ir iegūts no pārstrādātām tetrapaku celulozes šķiedrām, savukārt SIA “Purenn” foruma vajadzībām nodrošināja videi draudzīgāku sadzīves ķīmiju. Ekoskolu programmas darbību Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Informāciju sagatavoja Laurenču sākumskolas Ekopadomes koordinatore un dabaszinību skolotāja Dace Purviņa


otrdiena, 2019. gada 11. jūnijs

Mammadaba meistarklase

Lauenču sākumskolas 6.a, 5.b klase un dabaszinību pulciņš piedalījās Mammadaba meistarklases aktivitātēs un nopelnīja Meistaru un mācekļa diplomus.

otrdiena, 2019. gada 4. jūnijs

Ekoskolu simbols

Laurenču sākumskolas dabaszinību pulciņā visa gada garumā strādāja pie Ekoskolas logo izveides no plastmasas pudeļu korķiem. 1., -3. klases skolēni rūpīgi atlasīja nepieciešamās krāsas korķus, bet 4.-6.klases skolēni piedalījās 'paša logo veidošanas procesā - zīmēšanā, līmēšanā. Īpašs paldies 5.b klases skolniecei Elīzai par rūpīgo darbu.


Ekoskolu simbolu izveidoja Francijā un tas ietver sevī vēstījumu: 
  • Cilvēks simbolizē programmas pamatu un centru, jo tikai cilvēka rokās ir tas, cik zaļa ir mūsu nākotne, ko sombolizē ziedi, kas izplaukst virs galvas cilvēka figūriņai.
  • Ziedi simbolizē apkārtējās vides uzplaukumu, ko mēs paši varam veicināt, un paša cilvēka uzplaukums, kuru bagātina izpratne par vides aizsardzību.
  • Ziedu buķete, kas atvērusies virs mūsu galvām veido tādu kā lietussargu, pajumti, kas mūs sargā.
  • Grāmata simbolizē skolas un zināšanas. Grāmatas sekmē pārmaiņas uzvedībā, toties centrā ir mācību process un pats cilvēks.
  • Zilā lappuse simbolizē cilvēces vēsturi, jau sarakstītu grāmatu, kas ir bieza un smaga ar visām mantojumā saņemtajām vides problēmām.
  • Baltā lappuse vēl nav aprakstīta. Tā ietver sevī visu, kas var tikt izdarīts - un tikai mēs paši varam izlemt kāda būs mūsu nākotne.

piektdiena, 2019. gada 31. maijs

Zīmējumu konkurss Mežirbe

Laurenču sākumskolas 6. klases skolnieces Māra Eniņa un Agate Tamoviča ar saviem veidotajiem zīmējumiem piedalās Latvijas Ornitoloģijas Biedrības organizētajā gada putna zīmējumu  konkursā Mežirbe.

Autors Māra Eniņa 6.kl.

Autors Agate Tamoviča 6.kl.

trešdiena, 2019. gada 29. maijs

Projektu nedēļa


Laurenču sākumskolā  no 23.05.-29.05. norisinājās projektu nedēļa, kuras tematika aptvēra lielāko daļu ekoskolu tēmas. Katra klase izvēlējās sev patīkamāko un interesējošāko tēmu.

Klase
"Iepriekšējā" tēma
Izvēlētā tēma
Plānotais galaprodukts
1.a
Ūdens riņķojums dabā
Ūdens riņķojums dabā.
Lielformāta aplikācija uz klases sienas
1.b
Bioloģiskā daudzveidība skolas teritorijā
Kukaiņu daudzveidība Laurenču sākumskolas teritorijā
Kukaiņu viesnīcas renovācija un informatīvo plakātu izveide
1.c
Pārtika
Cukura izmantošana saldumu ražošanā un ietekme uz apkārtējo vidi
Veselīgais musli
2.a
Mežs
Koks - tā izmantošanas iespējas.
Apraksts, zīmējums, atslēgu piekariņi
2.b
Meža augi
Meža augi skolas apkārtnē.
Augu apraksta grāmata, to izmantošanas iespējas. Augu mandala.
2.c
Meža dzīvnieki
Cilvēka un meža dzīvnieku mijiedarbība
Grāmatiņa par meža dzīvnieku un cilvēku mijiedarbību
3.a
Augi Laurenču sākumskolas apkārtnē. Herbārija veidošana
Augi Laurenču sākumskolas apkārtnē.
Herbārijs.
3.b
Vēja enerģija
Vēja enerģija
Vējrādītājs
3.c
Veselīgs dzīvesveids Siguldā
Veselīgs dzīvesveids Siguldā
Galda spēle (monopols)
4.a
Veselīgais dzīvesveids (sports,pārtika)
Veselīgais dzīvesveids (sports,pārtika)
Video prezentācija (filma)
4.b
Transports
Iepazīstam transporta līdzekļu daudzveidību
Plakāti par aviācijas ietekmi uz vidi, lidmašīnu modeļi
4.c
Veselīgs uzturs
Atkritumu izmantošana jaunās lietās
Kopīga liela izmēra objekta izveide no otrreizēji izmantojamiem materiāliem
5.a
Atkritumu šķirošana un pārstrāde
Atkritumu šķirošana
Grāmatiņa/buklets mazāko klašu skolēniem ar pasaku par atkritumu šķirošanu
5.b
Transports un vide
Transporta ietekme uz vidi
Lielformāta plakāts
5.c
Ūdens
Siguldas apkārtnē esošie avoti
Buklets par Siguldas avotiem
6.a
Atkritumu otrreizējā pārstrāde
Atkritumu pārveidošana jaunās lietās
Spēle par atkritumu šķirošanu. Interjera elements
6.b
Atkritumu iesaiste jaunu lietu radīšanā
Atkritumu iesaiste jaunu lietu radīšanā
Jaunu produktu izveide