ceturtdiena, 2019. gada 29. augusts

Ekoskolu vasaras forums 2019. Limbažos

Aizvadīts Ekoskolu vasaras forums Limbažos
Jau devīto gadu vasarā Ekoskolu pedagogi un jaunieši pulcējās, lai dalītos pieredzē un apgūtu jaunas zināšanas. Šoreiz no 14. līdz 18. augustam Ekoskolu forums norisinājās Limbažu 3.vidusskolā, kur pulcēja 200 dalībnieku. Siguldas novadu Ekoskolu forumā pārstāvēja Laurenču sākumskolas skolotāja Dace Purviņa, Siguldas 1.pamatskolas skolotājas Sintija Stāmere un Kristīne Gailīte, jaunieši Elizabete Anna Blaua un Luīze Marta Lemberga, PII “Ieviņa” skolotāja Jolanta Vāvere.
Ekoskolu Vasaras forums ir tradīcijām bagāts vērienīgs vides izglītības pasākums Latvijā, kurā tiekas aktīvākie Ekoskolu pārstāvji, zinātnieki un dabas aizsardzības speciālisti. Pieredzes apmaiņa nodrošina, ka Ekoskolu vides izglītības tīkls darbojas pēc labākajiem zinātnei atbilstošajiem principiem un mūsdienīgām metodēm. Šī gada pasākuma centrālās tēmas bija klimata krīze un dabas izzušanas jautājumi.
Šī gada nodarbībās tika pārrunātas saiknes starp lauksaimniecības piesārņojumu un dabas izzušanu, dabas vērtībām, ko parāda dabas skaitīšana, kā arī visu, kas saistās ar klimata krīzi. Transporta, enerģijas, apģērbu un pārtikas patēriņa izmaiņas var būtiski palīdzēt pārejā uz ilgtspējīgu nākotni - to uzsvēra eksperti no Zaļās brīvības, Pasaules dabas fonda, Pilsēta cilvēkiem, Fashion Revolution Latvija, kā arī daudzām citām organizācijām. Viena diena tika veltīta jauniešu pilsoniskajai līdzdalībai un iespējām pedagogiem to veicināt ar vides aizsardzības aktivitāšu palīdzību. Sekojot labākai praksei, pasākumā netika izmantoti vienreizlietojamie trauki, tika taupīta enerģija un domāts par pārtikas patēriņa radītajām ietekmēm uz vidi.
Pasākumu organizēja Vides izglītības fonds sadarbībā ar Limbažu novada domi, Limbažu 3. vidusskolu. Ar SIA “NMS RIGA” atbalstu foruma laikā bija pieejams “LUCART” higiēnas papīrs, kas ir iegūts no pārstrādātām tetrapaku celulozes šķiedrām, savukārt SIA “Purenn” foruma vajadzībām nodrošināja videi draudzīgāku sadzīves ķīmiju. Ekoskolu programmas darbību Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Informāciju sagatavoja Laurenču sākumskolas Ekopadomes koordinatore un dabaszinību skolotāja Dace Purviņa