otrdiena, 2018. gada 11. septembris

2018./2019. gada tēma Atkritumi

Attēlu rezultāti vaicājumam “atkritumu šķirošana”
Attēls no: https://www.sigulda.lv/upload/Image/gallery/1369722870_13.jpg

Mērķis: 

  • Popularizēt patēriņa un dzīvesveida izvēles, kas samazina atkritumu rašanos līdz minimumam.
  • Samazināt, atkārtoti izzmantot un pārstrādāt atkritumus, kad vien tas ir iespējams.
  • Nostiprināt skolēnu izpratni par sliktajām sekām, ko rada atkritumu rašanās dabā.
  • Sadarboties ar vietējo pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas jautājumos.
  • Veidot izpratni par to, ka izvairīšanās no atkritumiem skolas teritorijā ir nepārtraukts process, kurā jāesaistās visiem skolas sabiedrības locekļiem.


Uzdevumi:


  • Noskaidrot cilvēku ietekmi uz vidi un radīt tādu vidi, kurā rodas pieradums samazināt atkritumu rašanos, atkārtoti izmantot un pārstrādāt tos. 
  • Gūt zināšanas par materiāliem un to izcelsmi, par vielu sadalīšanos un pārveidošanos.
  • Savākt, apstrādāt un pasniegt datus dažādās formās, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
  • Uzstāties ar priekšlasījumiem par atkritumu samazināšanas pasākumiem dažādām auditorijām.


.