sestdiena, 2019. gada 27. aprīlis

Lielā talka

Laurenču sākumskola iesaistījās Lielajā talkā. 27.aprīlī aktīvākie skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki piedalījās skolas teritorijas sakopšanā. Talkas laikā tika izravētas puķu dobes, savāktas pērnās lapas, sakoptas klašu augstās dobes, iestādīta egle un spirejas, sakoptas zālāja apmalītes, atjaunots krāsojums velosipēdu novietnei. Putnu būrīšu darbnīcā tika izgatavoti būrīši strazdiem un svīrēm, kas tika uzstādīti pie skolas teritorijā atrodošajiem kokiem.. Materiālus putnu būriem sagādāja uzņēmums SIA WOODPRO, kas nodarbojas ar koka dārza māju ražošanu un eksportēšanu. Skolēni ar ziliem un baltiem atkritumu maisiem apsekoja skolas teritoriju un mežu, savācot plastmasas un citus atkritumus, vienlaicīgi veicot šķirošanu. Talkas laikā tika papildināta arī kukaiņu māja ar jauniem zariem. Noslēgumā visi dalībnieki varēja baudīt gardu zupu.ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis

22.aprīlis-Zemes dienahttps://climatekids.nasa.gov/

Lai atgādinātu, cik trausla ir Zeme un aicinātu saglabāt tās dabisko vidi, katru gadu 22. aprīlī pasaulē tiek atzīmē starptautiskā Zemes Diena. Šogad Zemes Dienai ir pienākusi 45. gadadiena - kopš pirmās akcijas 1970.gadā tās aktivitātēs piedalījušies ap 500 miljoni cilvēku 180 valstīs visā pasaulē! Zemes Dienas koordinatori ir bezpeļņas organizācija Earth Day Network. Earth Day Network 2010.gadā aizsāka kampaņu A Billion Acts of Green® (jeb Miljards Zaļu Rīcību), kas aicina gan atsevišķus indivīdus, gan organizācijas samazināt oglekļa emisijas un veicināt ilgtspējīgu dzīvesveidu. Ikviens tika aicināts reģistrēt savu jebkādu rīcību vides aizsardzības labā - tā var būt riteņa izvēlēšanās mašīnas vietā, dārza iekopšana, vai piedalīšanās lielākās organizētās akcijās. Mērķis - sasniegt vienu miljardu reģistrētas rīcības! Zemes dienas aktivitātes atbalstīja arī Laurenču sākumskola. 6a un 6b klases skolēni iepazinās ar dažādiem materiāliem par klimata pārmaiņām. Noskatījās vairākus videosižetus, kas vēsta par katra iedzīvotāja iesaistīšanās nozīmi klimata pārmaiņu samazināšanā. Noslēgumā katrs skolēns noteica savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu, kādu tas atstāj uz šīs planētas un pāros veidoja plakātu Klimata pārmaiņas. Dabaszinību pulciņā skolēni audzē tomātu stādiņus, lai vasarā varētu par tiem rūpēties un iegūt savus audzētos tomātus. Lielajā talkā plānots iestādīt egli skolas teritorijā un gatavot putnu būrīsus.


trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis

Projekts Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana

Laurenču sākumskola piedalās projektā GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana(Graslife) No.LIFE16 Nat/LV/000262.Tā mērķis ES prioritāro pļavu atjaunošana un to daudzkārtējās izmantošanas veicināšana. Šajā projektā tiek iesaistītiZemnieki, skolotāji un skolēni, kas mācību stundu vai dabaszinību pulciņa ietvaros veiks augsnes paraugu ievākšanu un izpēti, kā arī augu herbārija ievākšanu izpētes parauglaukumos.Skolai tika piešķirti specializēti instrumenti un noteicēji  augsnes paraugu ievākšanai un izpētei. Skolotājiem augustā tika veikta apmācība. 17.aprīlī skolā viesojās projekta pārstāvji Raimonds Kasparinskis un Signe Krūzkopa, Tikšanās laikā tika pārrunāti projekta svarīgākie jautājumi un praktiskā veidā lauka apstākļos veikta parauglaukuma izpēte. Dabaszinību pulciņā skolēni veica augsnes paraugu ievākšanu un izpēti

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa.

Augusta praktiskais seminārs

Augusta praktiskais seminārs- augsnes paraugu ievākšana

Augusta praktiskais seminārs- augsnes paraugu izpēte

17.aprīlī tikšanās ar projekta pārstāvjiem

Ausnes paraugu izpēte

Noņemto paraugu izpēte dabaszinību pulciņā

Augsnes paraugu ievākšana dabaszinību pulciņā

Augsnes izpēte dabaszinību pulciņā


Augsnes paraugu ievākšana dabaszinību pulciņā

Augsnes paraugi

Dažādu augsnes paraugu izpēte

Dažādu augsnes paraugu izpēte

Dažādu augsnes paraugu izpēte

ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis

Putnu dienas 2019


Dabaszinību pulciņā skolēni iepazinās ar atlidojušajiem gājputniem un devās pētit skolas tuvējās teritorijas. Izpētes ekspedīcijā novērojām šādus putnus: žubīte, zaļžubīte, mājas strazds, gaigala, dzilnītis,.meža pīle, melnais meža strazds.Pa ceļam izpētījām arī strautu un pirmos uzziedējušos pavasara augus.