ceturtdiena, 2019. gada 28. marts

Zemes stunda 2019


30. martā aicinām piedalīties akcijā “Zemes stunda 2019”


Šā gada 30.martā visā pasaulē atzīmēs Zemes stundu. Laikā no 20.30 līdz 21.30 ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība vai organizācija – ikviens ir aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.
Pasaules Dabas fonds vērš uzmanību, ka akcijas mērķis nav ietaupīt elektrību. Gaismas izslēgšana ir simboliska. Nav nozīmes izslēgto elektroierīču skaitam, svarīga ir cilvēku apzināta nepieciešamība dzīvot videi draudzīgi.

Lai pievienotos, aicinām:
Ø Izslēgt gaismu;
Ø Ievietot sociālajos tīklos kāda sev svarīga dabas objekta fotoattēlu, kuru būsi apmeklējis šajā laikā, pievienojot mirkļbirku #zemesstunda ;
Ø Pievienoties kādam Tavā pašvaldībā rīkotam Zemes stundas pasākumam vai noorganizēt to pašam.

Piedalies – esi atbildīgs!

Ekopadometrešdiena, 2019. gada 27. marts

Dabas un tehnoloģiju parka URDA apmeklējums

27.martā projekta „Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 1.a klase devās mācību vizītē uz Dabas un tehnoloģiju parku “URDA”, kur guva ieskatu vides izglītības programmā par tēmu “Gaiss”, kā arī piedalījās apvienotajās vides un drošības nodarbībās ar VOLVO, kurās skolēni tika iepazīstināti ar reālu kravas automašīnu, uzzināja par kravas auto manevrēt spēju, bremzēšanas ceļu un citām svarīgām lietām, kas jāzina un jāņem vērā, lai justos un pārvietotos droši uz ceļa un satiksmē.
Informāciju sagatavoja skolotāja Ineta Buķele

Lietotāja Laurenču sākumskola attēls.

Lietotāja Laurenču sākumskola attēls.

Lietotāja Laurenču sākumskola attēls.

Lietotāja Laurenču sākumskola attēls.

3.a klases skolēni projekta „Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros iepazina Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vietu poligonā Daibe, kā arī piedalījās Dabas un tehnoloģijas parka URDA piedāvātajās nodarbībās par tēmu "Gaiss", vēlreiz aktualizējot informāciju par to, kas vispār ir gaiss un kāpēc tas ir jāsaudzē, devās pa izziņas taku un apskatīja arī pašu poligonu.
Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Pole

Lietotāja Laurenču sākumskola attēls.

Lietotāja Laurenču sākumskola attēls.

piektdiena, 2019. gada 22. marts

Pasaules ūdens diena


22.marts -  Pasaules ūdens diena Laurenču sākumskolā
Laurenču sākumskolas 4.a un 4.b klases skolēni 22.martā dabaszinību stundā atzīmēja Pasaules ūdens dienu. Pasaules ūdens diena tiek atzīmēta katru gadu, pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas, kopš 1993. gada. Šajā dienā visā Pasaulē tiek organizēti dažādi izglītojoši un informatīvi pasākumi, kas pievērš cilvēku uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Latvija šim pasākumam ir pievienojusies kopš 1996.gada. Dabaszinību stundā skolēni iepazinās ar ūdens nozīmi dabā un cilvēka dzīvē. Skolēni diskutēja par ūdens izmantošanas un taupīšanas iespējām. Noslēgumā katrs zīmēja savu ūdens lāsi, kā aicinājumu, ikdienā pievērst uzmanību ūdens saprātīgai, lietderīgai un taupīgai izmantošanai. Kopīgiem spēkiem izveidojām izstādi dabaszinību klasē, lai aicinātu arī citas klases domāt par ūdens resursu taupīšanas iespējām un ikdienā tās realizēt.

Sagatavoja Dace Purviņa dabaszinību skolotāja.

Skolēni mācās Dabas muzejā

21.martā 2.c klase projekta „Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās uz Dabas muzeju Rīgā. Skolēni piedalījās izglītojošā mācību nodarbībā par Āpsi un viņa kaimiņiem caur gadalaiku ritējumu. Pēc pusdienām, kuras skolēni aizvadīja fotogalerijā, apskatot skaistas dzīvnieku fotogrāfijas, skolēni devās iepazīt Dabas muzeja piedāvātās modernās un interaktīvās ekspozīcijas, kā arī daudzveidīgās izstādes un dabas bagātību kolekcijas. Skolēni bija gandarīti par pavadīto dienu, kuras laikā ieguva daudzveidīgu informāciju un papildināja zināšanas, kas noderēs ne tikai dabaszinību, bet arī citās mācību stundās!
Informāciju sagatavoja skolotāja Agrita Garā

Lietotāja Laurenču sākumskola attēls.
Lietotāja Laurenču sākumskola attēls.Lietotāja Laurenču sākumskola attēls.