piektdiena, 2018. gada 26. oktobris

Video sižeti par atkritumiem un to šķirošanu


Video sižeti par atkritumu šķirošanu

Zaļā josta
Saruna  (3.05 min)

Multiplikācijas filmā „Saruna” galvenie varoņi Ezīši noskaidro, ka liela daļa atkritumu ir otrreiz izmantojami, ka tos šķirojot un otrreiz pārstrādājot mēs taupām dabas resursus. Filmiņā bērniem viegli uztveramā un interesantā veidā ir izskaidrots, kā iepakojums iegūst otro dzīvi un kāpēc jāšķiroDāvana (5.40min)

Multiplikācijas filma „Dāvana” ir domāta pašiem mazākajiem. Tā vienkārši, bez valodas palīdzības, parāda, ka ikviens no mums var rūpēties par apkārtējo vidi un kopīgi ar filmiņas galveno varoni Ezīti iemācīties, ka konfekšu papīriņu labāk izmest tam paredzētā vietā, nevis kur pagadās.Kā pareizi šķirot atkritumus – PLASTMASA (2.11 min)

„Zaļā josta” piedāvā mini-seriālu „Kā šķirot atkritumus pareizi”. Tajā trijās sērijās uzzināsi, ko drīkst un ko nedrīkst mest dalītās vākšanas konteineros šķirotajiem atkritumiem. Šķiro atkritumus   pareizi – tā tu taupīsi dabas resursus un samazināsi savas izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu! Plašāka informācija - www.zalajosta.lv


Zaļais punkts aicina - šķirosim plastmasas pudeles! (7.02 min)

Lai gan pirmās plastmasas (PET) pudeles patentētas salīdzinoši nesen, tās pārliecinoši izkonkurējušas no iepakojuma tirgus smagās stikla pudeles un šobrīd ir bezgalīgi un pilnībā pārstrādājams materiāls. Ikviena uzdevums ir parūpēties, lai iztukšotā plastmasas pudele nonāktu atkritumu šķirošanas konteinerā, bet par to, kā notiek pārstrāde un jaunu plastmasas pudeļu ražošana, uzzini Latvijas Zaļā punkta izveidotajā filmā!Zaļais punkts

Grāmatas "Rūķis šķiro" video versijas 1. Sērija (5.26 min)

Latvijas Zaļā punkta atkritumu šķirošanas grāmata „Rūķis šķiro" video versijas 1. sērija, kurā Rūķis uzzina, ka   katrs iedzīvotājs gadā rada veselu atkritumu kalnu un sastop Punktuāli, kurš zina, ka jāšķiro plastmasas pudeles, stikls un papīrs, kā arī vecās elektropreces, lai atkritumu būtu mazāk.Grāmatas "Rūķis šķiro" video versijas 2. Sērija (3.42 min)

Latvijas Zaļā punkta grāmatiņas „Rūķis šķiro" video pārstāsta 2. sērija, kurā Rūķis noskaidro, ka iepakojums nepieciešams, lai preces būtu ērti lietojamas un ilgāk uzglabātos svaigas, bet pēc izlietošanas tas izmetams šķirošanas konteinerā, lai plastmasa, stikls un kartons sāktu jaunu dzīvi.Grāmatas "Rūķis šķiro" video versijas 3. Sērija (4.29 min)

Latvijas Zaļā punkta grāmatiņas „Rūķis šķiro" video pārstāsta trešā sērija, kurā Rūķis atklāj, ka pārstrādājot tonnu makulatūras, tiek izglābti 14 koki, no pārstrādātas plastmasas gatavo   pat apģērbu, bet stiklu var pārkausēt bezgalīgu skaitu reižu.


Grāmatas "Rūķis šķiro" video versijas 4. Sērija (1.56 min)

Latvijas Zaļā punkta grāmatiņas „Rūķis šķiro" video pārstāsta ceturtā sērija, kurā Rūķis uzzina, ka jāšķiro arī vecās elektropreces un baterijas, jo tie ir dabai un cilvēkam bīstami atkritumi, kas nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu konteinerā.


Grāmatas "Rūķis šķiro" video versijas 5. Sērija (1.44 min)

Latvijas Zaļā punkta grāmatiņas „Rūķis šķiro" video pārstāsta piektā sērija, kurā Rūķis un Punktuālis sniedz zaļās iepirkšanās padomus un aicina novērtēt un saudzēt dabas skaistumu sev apkārt.Plastmasas maisiņa ceļš (7.08 min)

Izglītojoša īsfilma, kurā stāstīts par plastmasas maisiņu pārmērīga patēriņa ietekmi uz vidi, šķirošanu, nodošanu pārstrādei, videi draudzīgāku iepakojumu izvēli.


Plastmasas maisiņa ceļš (fakti) (1.36 min)

Izglītojoša īsfilma, kurā stāstīts par plastmasas maisiņu pārmērīga patēriņa ietekmi uz vidi, šķirošanu, nodošanu pārstrādei, videi draudzīgāku iepakojumu izvēli un minēti fakti.Natracare

Plastic Planet (6.26 min) Angļu val

Earth day: Plastic is everywhere, it's forever, and it is choking up our planet & the animals who live here. Our everyday shopping habits can have a huge impact on the pollution of our environment & so let's read labels & buy carefully so we can make positive steps towards a healthier planet.
As well as products that use plastic packaging there are many products made from plastics that look like natural materials.Happy Learning English

Reduce, Reuse and Recycle, to enjoy a better life (3.39 min) Angļu valodā

Hello I am the Earth, yup the very planet you   live on. There are three words which start with the letter R which I love. They are: Reduce, reuse and recycle. Do you know why I love them so much? Because they are almost magical words. Together they can make all living things as well as myself be happier. I said that they are “almost” magical because without your help it won't work, they need all of you children in order to do the trick. Each and every one of you are the real 3Rs magicians, those three words which can change the world. Do you want to know how? Yes? Well let's find out. The first R is for reduce. If you think about it, there are many things you don’t need. When you go to the supermarket, I am sure you could take your own canvas bags instead of using disposable ones given to you. This way you will be reducing the amount of plastic which is very contaminating. And I am sure that you don’t need to print out so many documents or photos, nor leave the lights, television or computer on when you   are not using them. If you remember this, you will be reducing the amount of paper being used as well as energy, and in turn will be helping reduce the contamination. And these are just a few examples. I am sure you can think of many more different ways to reduce what you are using or creating unnecessary waste. The following question will help you with this task: Do I really need this or is this just a whim? The second R is for recycling. Now it is easier than ever to recycle things we don’t need any more so that they can be reused. Near your home you can find places, like the recycling station and containers for cans, plastic, paper or organic waste. They each have their specific colors to make them easier. By using them, you will avoid contaminating nature, the rivers and seas as well as the atmosphere, which is the air we breathe. And finally we have the third R, which refers to reuse. How many things do you think we can reuse again and again instead of throwing them away? Let´s see…a piece of paper that has only one side printed on it, a carton box, a plastic bottle…you think now. With just a bit of imagination, I am sure you will come up with many more exciting and fun new uses for them. And remember: if you apply the 3Rs rule, you will make me a much cleaner planet, with less contamination and where we all can enjoy a better life.
ceturtdiena, 2018. gada 18. oktobris

"Putras programma" Laurenču sākumskolāLaurenču sākumskolas dabaszinību pulciņā skolēni piedalījās projekta “Putras programma” realizācijā, ko organizē AS “Rīgas Dzirnavnieks” un “Herkuless” kopā ar sadarbības partneriem -Veselības ministriju, Valsts izglītības un satura centru(VISC) un Slimības profilakses un kontroles centru(SPKC). Skolēni, godinot Starptutisko Putras dienu kopā ar Profesoru Graudu un Pūcēnu iepazinās ar graudaugiem, kurus audzē Latvijas teritorijā. Interesanti bija uzzināt graudaugu audzēšanas tehnoloģijas un graudu pārstrādes procesus. Skolēni noskaidroja veselīga uztura pamatprincipus un graudaugu produktu lietošanas nozīmīgumu ikdienas ēdienkartē. Projekta mērķis šogad popularizēt Latvijas simtgadi un jaunu putru ēšanas un pagatavošanas tradīciju dibināsanu.  Skolēniem bija iespēja kopā ar vecākiem mājās izmēģināt piedāvātās putras receptes, kā arī sagatavot savas Latvijas simtgades putras recepti. Noslēgumā dalībnieki saņēma arī projekta sagatavotās balvas no “Rīgas dzirnavnieka”

Sagatavoja Dace Purviņa


otrdiena, 2018. gada 2. oktobris

Ekoskolas metodiskās komisijas tikšanās

Piedalās Santa Briede, Dace Purviņa, Diāna Judze, Agita Kalniņa, Eva Tiliba, Elīna Rumba
Darba kārtība:

  1. Ekopadomes izveide.
  2. Vides novērtējuma izstrāde, sagatavošana.
  3. Darbības plāna izstrāde.
  4. Pārraudzība un izvērtējums.
  5. Sasaiste ar mācību procesu.
  6. Visas skolas un sabiedrības iesaistīšana.
  7. Vides kodeksa izveidošana
  8. Rīcības dienu izplānošana.