trešdiena, 2018. gada 19. decembris

Putni un mēs decembra uzdevums


Decembra uzdevums
Skolā pagaidām pie loga nav izvietota putnu barotava un pulciņa laiks ir dienas jau tumšajā daļā, tad novērošanu nevarējām veikt. Nākotnē plānojam ieviest putnu barotavu pie loga Dabaszinību kabinetā, lai varētu veikt novērojumus.
Tomēr neskatoties uz to, mācījāmies dabaszinību pulciņā 1.-6.klasēs atpazīt Latvijā ziemojošos putnus, izmantojot gan putnu noteicējus, gan plakātus, zīmējām tos, risinājām krustvārdu mīklas ar atpazīšanu. Katram skolēnam bija jāsagatavo stāstījums par vienu no ziemojošajiem putniem un jāiepazīstina ar to citus.
Dažiem skolēniem mājās bija uzstādītas barotavas, kur tad viņi varēja novērot ziemojošsos putnus un pastāstīt citiem par saviem novērojumiem. Biežāk sastopamie bija: lielā zīle, zvirbuļi, dzilnīši, sarkankrūtīši, zilzīlīte, dzenis, dižknābis. Pārrunājot par barotavās pieejamo barības saturu, varējām izdarīt secinājumus, ka putnu daudzveidība pie barotavām saistīta ar barību, kur ietilpst dažādas sastāvdaļas. Ja barība vienveidīga, arī putnu dažādība ir mazāka.
Noslēgumā noskatījāmies internetā pieejamos videosižetus par ziemojošiem putniem pie barotavām, kas ļāva papildināt savas zināšanas par tiem putniem, kurus vēl nebijām novērojuši.

svētdiena, 2018. gada 2. decembris

6.klases skolēni māca 1.klases skolēniem gatavot iepirkuma maisiņus no T krekliem.Turpinot PII "Ieviņa" audzēkņu aizsākto iniciatīvu, novembra izskaņā Laurenču sākumskolas 6.klašu skolēni devās pie 1.klašu skolēniem, lai iemācītu mazākajiem laurēniem gatavot Eko maisiņus no T-krekla. 6.klašu skolēni ne tikai mācīja, bet arī labprāt aprunājās ar pirmklasniekiem, uzzinot gan viņu intereses, gan nedaudz pastāstot arī paši par sevi.
Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece