trešdiena, 2019. gada 27. februāris

Ekoskolu Ziemas forums 2019.Valmierā


No 22. līdz 24. februārim Valmieras sākumskolā pulcējās vairāk nekā 200 dalībnieku no Ekoskolām visā Latvijā. Vides izglītības fonds organizētais Ziemas forums jau ir kļuvis par tradīciju, taču šogad pasākuma programma papildināta ar īpašām aktivitātēm, kas veltītas starptautiskās Ekoskolu programmas 25 gadu jubilejai.
Ekoskolu Ziemas forumā Laurenču sākumskolu pārstāvēja 5.klases skolnieces Laura Nuķe,  Annija Auziņa un dabaszinību skolotāja Dace Purviņa. Foruma trīs dienu programmā norisisnājās izglītojošas un interaktīvas vides nodarbības, pieredzes apmaiņas sesijas, atraktīvi komandu uzdevumi un saliedēšanās aktivitātes, kam ir būtiska loma skolu sadarbības veicināšanā.  
Semināra izglītojošā daļā bija dažādi praktiski, ikdienai pietuvināti temati, kas palīdzēja dalībniekiem izprast nozīmīgus vides jautājumus un savas iespējas vides resursus izmantot ilgtspējīgi. Piemēram, par dabiskajām pļavām un uzturā lietojamiem pļavas augiem rosinās dalībniekus izzināt bioloģiskās daudzveidības vērtību gan katram individuāli, gan Baltijas reģiona un pasaules mērogā. Meistardarbnīcās savukārt eksperti dalījās ar vērtīgiem padomiem, piemēram, videi draudzīgu ēdienu gatavošanā, vides komunikācijā un līderībā, kā arī citās tēmās.
Esam atveduši uz skolu nozīmīgu iespaidu bagāžu, kas mums noderēs realizējot Ekoskolu programmu skolā.
Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

Valmieras sākumskola

Annija Auziņa, Dace Purviņa un Laura Nuķe No Laurenču sākumskolas

Laura Nuķe un Annija Auziņa

Edmunds atklāj Ekoskolu Ziemas forumu

Daniels atklāj Ekoskolu Ziemas forumu

Komandu darbs


Rīta rosmeVidei draudzīgas uzkodasVeiksmīga atgriezšanās no Nakts trasītes

Improvizāciju teātris

Foruma akcija Mainām sevi nevis klimatu

ceturtdiena, 2019. gada 21. februāris

Ekoskolu Ziemas Forums 2019 ValmierāNo 22. līdz 24. februārim mūsu skola piedalīsies Ekoskolu Ziemas forumā, ar kuru tiks atklātas arī starptautiskās Ekoskolu programmas 25 gadu jubilejas svinības! Forumā piedalīsies Laurenču sākumskolas 5.klases skolneces Laura Nuķe, Annija Auziņa un dabaszinību skolotāja Dace Purviņa.
Kopā ar Ekoskolu jauniešiem un pedagogiem no visas Latvijas pulcēsimies Valmieras sākumskolā, kur piedalīsimies dažādās izglītojošās nodarbībās un atraktīvos komandu uzdevumos, satiksim draugus un iepazīsimies ar jauniem domubiedriem, kā arī dalīsimies labās un vērtīgās idejās.
#Ekoskolas
#ZiemasForums

Konkurss Zaļais restarts II

Laurenču sākumskola iesaistījusies Zaļā punkta organizētajā konkursā Zaļais restarts II, kura mērķis ir veicināt skolēnu zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, resursu taupīgu patēriņu un materiālu otrreizēju izmantošanu. dabaszinību pulciņa skolēni 1.-6. klase aktīvi iesaistījās Zaļā restarta konkursā. 1.klases skolēni gatavoja Kendama vecmāmiņu no izlietotām plastmasas pudelēm un kinderolu trauciņiem un pēc tam rīkoja sacensības veicot dažādus trikus. 2., 3. klases skolēni gatavoja dažādus zvēriņus no kartona kastu materiāla, kas tika pārtverts skolā pēc jauno mēbeļu izpakošanas. 4.-6. klašu skolēni gatavoja dažādas noderīgas lietas, no alumīnija bundžām un citiem iepakojumiem, kuras izmanto dabaszinību klasē.

Lietotāja Laurenču sākumskola attēls.

Lietotāja Laurenču sākumskola attēls.

Lietotāja Laurenču sākumskola attēls.
Lietotāja Laurenču sākumskola attēls.pirmdiena, 2019. gada 11. februāris

Silto džemperu diena
Silto džemperu diena – īss ieskats
“Silto džemperu diena” ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā skolu telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra, un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.
Kampaņa aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam, un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā izdevās Flandrijas teritorijā uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.
Silto džemperu diena ir arī izdevība veidot sadarbības tīklus starp skolām, organizācijām, uzņēmumiem, pašvaldībām un pat valstu valdībām, lai kopīgi sniegtu lielāku ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Latvijā Ekoskolas akcijā aktīvi iesaistās jau vairākus gadus, un daudzas īsteno ne tikai vienojošo aktivitāti – gaisa temperatūras samazināšanu telpās –, bet arī iesaista citas vietējās organizācijas, uzrunā sabiedrību, organizē diskusijas un konkursus par klimata tēmu, rīko nodarbības ārā, tā taupot arī elektrības resursus, un daudzas citas aktivitātes.
Pievienot parakstu